Vergoedingen

Podologie valt in veel gevallen binnen de aanvullende verzekering. Om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten, dient u dus aanvullend verzekerd te zijn .Het gaat ook niet van het eigen risico af. Bij veel zorgverzekeraars wordt de podologische zorg vergoed. U hoeft de behandeling vaak niet voor te schieten omdat er rechtstreeks bij uw zorgverzekering wordt gedeclareerd door Infomedics. In een aantal gevallen wordt de factuur gedeeltelijk vergoed, u betaalt dan allen het resterende bedrag. Sommige verzekeraars vragen u de nota zelf  eerst te betalen en daarna bij hen te declareren.

Vergoeding podologie VGZ (en labels)

Wellicht heeft u in uw verzekeringspolis van VGZ (en labels) voor 2020 gelezen dat de
therapie- en steunzolen zoals u die in voorgaande jaren heeft ontvangen, niet langer worden
vergoed. Deze informatie is echter onjuist.
Ook voor 2020 zullen de therapie- en steunzolen geleverd door podoposturaaltherapeuten
en registerpodologen aangesloten bij de Stichting LOOP worden vergoed onder dezelfde
voorwaarden als dat in 2019 het geval was. U kunt dus ook volgend jaar gewoon op uw
vertrouwde adres en bij uw eigen therapeut terecht.
Wij betreuren dat deze informatie onjuist in de polisvoorwaarden is opgenomen en hopen
met dit schrijven de onduidelijkheid hierover te hebben weggenomen. Graag staan wij ook
volgend jaar weer voor u klaar.